Służba zdrowia
3_8_healthcare_header2x (1)

Chroniąc pacjentów i pracowników służby zdrowia

W branży opieki zdrowotnej ochrona pacjentów i personelu przed narażeniem na potencjalnie niebezpieczne odpady medyczne jest kluczową kwestią wymagającą ścisłych protokołów i trwałych, niezawodnych systemów zabezpieczających.

Mauser Packaging Solutions oferuje szpitalom, laboratoriom i ośrodkom zdrowia szeroką gamę sprawdzonych w branży pojemników na odpady medyczne.

Nasze linie systemu pojemników SHARPSGUARD® i WIVATM oferują rozwiązania w zakresie ograniczania ilości odpadów dla każdej kategorii odpadów medycznych, w tym ostrych przedmiotów, odpadów anatomicznych i materiałów zakaźnych.

Możemy współpracować z każdego rodzaju placówką służby zdrowia lub laboratorium, aby zapewnić, że Twoje unikalne potrzeby w zakresie składowania, transportu i utylizacji odpadów są zaspokajane.