Chemikalia przemysłowe
Laboratory glassware with chemical liquid

Ochrona i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze

Wiele przemysłowych produktów chemicznych – materiały wybuchowe, substancje łatwopalne i palne oraz wiele innych materiałów niebezpiecznych – może być wysoce niebezpiecznych podczas ich pakowania, składowania, transportu, dostarczania i rozpakowywania.

Mauser Packaging Solutions rozumie znaczenie niezawodności opakowań w przemyśle chemicznym. Nasze trwałe pojemniki na chemikalia zapewniają bezpieczeństwo ludzi i produktów podczas transportu, użytkowania i magazynowania. Nasze opakowania są przeznaczone do wielu zastosowań, w tym między innymi do materiałów niebezpiecznych, środków zmniejszających palność, płynów wiertniczych, specjalistycznych środków czyszczących i chemikaliów basenowych.

Możemy dostarczyć Ci niezawodne, doskonale uszczelnione produkty, które nie tylko zmniejszają ryzyko, ale również pomagają zapobiegać wyciekom przemysłowym i wypadkom. W ramach dodatkowego zabezpieczenia oferujemy bardzo widoczne dekoracje, instrukcje i przestrogi, jak również zabezpieczenia antysabotażowe na niektórych z naszych produktów. Dostępne są również produkty z klasyfikacją ONZ i DOT.

Wszystkie nasze produkty nadają się do recyklingu, a niektóre kategorie nadają się do ponownego użycia. Oferujemy najbardziej wszechstronne programy ponownego użycia i renowacji paletopojemników DPPL oraz stalowych i plastikowych beczek, abyś mógł działać w sposób bardziej zrównoważony.