Rozwiązania branżowe

Obsługa wyspecjalizowanych gałęzi przemysłu z wiedzą specjalistyczną na światowym poziomie

Tak bardzo polegasz na opakowaniu. Chroni ono Twoje produkty, od momentu opuszczenia przez nie zakładu produkcyjnego do momentu ich użycia. Opakowanie chroni pracowników i klientów przed niebezpieczną zawartością. Dzięki niemu produkty są bezpieczne w użyciu po dotarciu do miejsca przeznaczenia. Może ono także wizualnie komunikować światu to, co robisz – i to, za czym się opowiadasz.

Mauser Packaging Solutions, lider w dziedzinie wysokowydajnych opakowań, jest pierwszą globalną firmą, która może pomóc w osiągnięciu prawdziwie zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska przy jednoczesnej optymalizacji wydajności i produktywności.

Nasze doświadczenie jest nieocenionym zasobem dla kluczowych segmentów rynku, w tym chemii rolniczej, przemysłu motoryzacyjnego, budownictwa, produktów konsumenckich, owoców morza i rybołówstwa, żywności i napojów, chemii przemysłowej, ochrony zdrowia, utylizacji odpadów, farb i barwników, produktów petrochemicznych i smarów oraz produktów farmaceutycznych i kosmetyków.

Wiele naszych produktów zostało opracowanych we współpracy z najbardziej renomowanymi firmami na świecie i codziennie można je zobaczyć w domach, na półkach sklepowych, na placach budowy i w magazynach przemysłowych.