Zrównoważony rozwój

Ponowne zdefiniowanie zrównoważonego rozwoju

Mauser Packaging Solutions koncentruje się na osiągnieciu nieporównywalnej wydajności i innowacyjności w opakowaniach, aby na nowo zdefiniować zrównoważony rozwój dla klientów. Myślimy o zrównoważonym rozwoju w sposób globalny i holistyczny. Oznacza to, że stale dążymy do dostarczania naszym klientom rozwiązań obiegu zamkniętego. Zmniejszamy nasze oddziaływanie na środowisko, prowadzimy operacje oparte o zasady zrównoważonego rozwoju i umożliwiamy rozwój naszym pracownikom.

mause-sustainability
Polega to na zwiększaniu produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu użycia. Robimy to dla Was, naszych pracowników, dla naszych klientów, dla społeczeństwa wokół naszego zakładu i oczywiście dla świata.
safety

Bezpieczeństwo

Zapewnienie naszym pracownikom codziennego bezpiecznego powrotu do domu.
support-recycling (1)

Recykling

Zwiększenie zastosowania materiałów z odzysku w naszych produktach.
c02

C02

Zmniejszenie śladu węglowego.
Materials

Materiały

Wydłużenie cyklu życiowego stosowanych przez nas materiałów.
2021 Sustainability Report Thumbnail

Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2021

Nasze cztery filary zrównoważonego rozwoju – Zaangażowanie, Innowacyjność, Dążenie do doskonałości i Pasja – pozwalają nam nieustannie rozwijać zarówno działania o charakterze zrównoważonym, jak i zasadniczą strategię funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dbamy o stały postęp w określaniu strategii zrównoważonego rozwoju, wyznaczaniu kolejnych celów oraz prowadzeniu współpracy z klientami, dostawcami i innymi przedsiębiorstwami z branży.

Raport jest zgodny z wytycznymi Global Reporting Initiative (Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej).

Wspólnie zbudujemy zrównoważoną przyszłość.
Czytaj dalej
redefing-img

Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2019

Nasze wcześniejsze firmy dały nam silną podstawę do stworzenia zintegrowanej koncepcji zrównoważonego rozwoju. Niniejszy raport odzwierciedla nasze wyniki na początku tej drogi, w miarę jak jako jedna firma nieustannie dopasowujemy i udoskonalamy nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Niniejszy raport jest zgodny z Global Reporting Initiative (GRI) Standards (Standardy Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej) i odzwierciedla ono ciągłe zaangażowanie naszej firmy w społeczną odpowiedzialność i przejrzystość korporacyjną.

Ten raport odzwierciedla nieustające zaangażowanie naszej firmy w korporacyjną odpowiedzialność społeczną i przejrzystość.
Czytaj dalej
empowering-people
Inwestowanie w ludzi

Nasz Największy Kapitał

Nasi pracownicy są podstawą naszego sukcesu. Priorytetem są dla nas ich bezpieczeństwo, dobre samopoczucie i satysfakcja z pracy. Osiągamy to poprzez programy szkoleniowe i rozwojowe oraz poprzez popieranie współpracy w miejscu pracy tzn. kierowanie się uczciwością i szacunkiem we wszystkich naszych działaniach i łańcuchu wartości.

Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo, dobre samopoczucie i satysfakcję z pracy.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo pracownika to więcej niż priorytet, lecz podstawowa wartość i integralna część naszej kultury. Dążymy do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska dla tych, którzy pracują w naszej firmie lub z nią współpracują. W celu zapewnienia bezpiecznego otoczenia dla wszystkich pracowników stosujemy koncepcję składającą się z trzech części: inwestycje i szkolenia, kierownictwo i współodpowiedzialność.

 • traing-people Inwestycje i szkolenia
  Dokonujemy znacznych inwestycji w naszych ludzi, sprzęt i procesy. Te inwestycje obejmują poprawę ergonomii, udoskonalenie zabezpieczenia maszyn, zwiększenie wykorzystania robotyki i szkolenia skierowane na zachowanie.
 • leadership Kierownictwo
  Bezpieczeństwo to postawa. Kierownicy dbają o to, aby bezpieczeństwo pozostawało priorytetem w działalności naszej firmy.
 • mutual-acountability Współodpowiedzialność
  Bezpieczeństwo to osobiste zobowiązanie do zmniejszania ryzyka, zapobiegania szkodom i zachęcania do bezpiecznych zachowań.

Szkolenieirozwój

Wiemy, że do stworzenia dobrze funkcjonujących zespołów bardzo ważne jest pomaganie naszym pracownikom w ich rozwoju i doskonaleniu kwalifikacji.

 • traing-people Program praktyk zawodowych
  Nasz program praktyk zawodowych wykorzystuje wiedzę obecnych pracowników do szkolenia ich kolejnych pokoleń. Program ten jest połączeniem praktyki, teorii i szkolenia w miejscu pracy, aby w okresie trzech lat pomóc uczestnikom rozwinąć umiejętności mechaniczne i elektryczne.
 • leadership Program kierowania na pierwszej linii
  Program kierowania na pierwszej linii opracowano, aby pomóc obecnym i przyszłym menedżerom i przełożonym stać się bardziej skutecznymi liderami, poprzez uczenie ich umiejętności potrzebnych do skutecznej komunikacji, tworzenia pozytywnego środowiska pracy, radzenia sobie z różnymi osobowościami i wspierania sukcesu zespołu.
 • mutual-acountability Zwrot kosztów nauki
  Zachęcamy pracowników do korzystania z możliwości awansu i rozwoju poprzez ustawiczne szkolenie. Nasz program zwrotu kosztów nauki jest częścią pakietu benefitów North America.
globe

Zaangażowanie społeczności

Nasze działania w kierunku zaangażowania społecznego związane są z lokalnie zidentyfikowanymi problemami i potrzebami społeczeństwa w pobliżu każdego z naszych obiektów. Nasze zakłady znajdują najlepszy sposób na wniesienie możliwie najlepszego wkładu czy to poprzez darowizny charytatywne, czy działania wolontariackie.

Nasz zespól pracowników jest bardzo zainteresowany ulepszeniem warunków pracy i życia w naszej społeczności.
support-image
Wspieranie ekonomii zamkniętego obiegu- Produkty i usługi

Od ekonomii liniowej do ekonomii zamkniętego obiegu.

Szczycimy się tym, że nasze zintegrowane możliwości zarządzania cyklem życia mają pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój – nie tylko dla nas, ale także dla naszych partnerów. Dzięki naszemu sposobowi produkcji, odnawianiu, ponownemu wykorzystaniu i usługom recyklingowym zawracamy nasze odpady opakowaniowe z drogi na wysypiska i zmniejszamy ich wpływ na środowisko.

Nasza wizja to zapewnienie naprawdę zamkniętego koła.

Nasza sieć jest kluczem do umożliwienia ekonomii zamkniętego obiegu.

Nasza sieć jest kluczem do umożliwienia ekonomii zamkniętego obiegu dzięki temu, że mamy 80 zakładów do odnawiania i recyklingu na świecie. Kiedy pojemnik osiągnie koniec jego użyteczności i nie nadaje się więcej do odnowienia, odzyskujemy to czego nie możemy użyć. Materiały stalowe są wysyłane do zewnętrznych firm zajmujących się recyklingiem stali, natomiast materiały z tworzyw sztucznych są przetwarzane we własnym zakresie w jednym z naszych sześciu zakładów recyklingu.

Uważamy, że opakowanie powinno być użyte więcej niż raz.
IBC
6.7M Odnawianie pośrednich kontenerów masowych
steel-drums
2.85M Odnawianie beczek stalowych
plastic-drums
1.4M Odnawianie beczek z plastyku
Materials
36,686 Tony metryczne przetworzonej żywicy pokonsumpcyjnej
project-img
Ochrona środowiska

Efektywne wykorzystanie zasobów

Dążymy do tego, aby móc oferować naszym klientom rozwiązania opakowań możliwie najbardziej zbliżone do zasad zrównoważonego rozwoju. Wiemy, że ważnym elementem jest prowadzenie naszego biznesu w sposób przyjazny dla środowiska. Podstawą naszej filozofii biznesowej jest odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych poprzez oszczędzanie materiałów i energii w połączeniu z innowacjami w procesach i produktach.

Dążymy do tego, aby móc oferować naszym klientom możliwie najbliższe zasadom zrównoważonego rozwoju rozwiązania opakowań.

Zamknąć cykl życiowy opakowania

Wydłużamy cykl życiowy materiałów poprzez nasze usługi regeneracji i recyklingu.

Traktować zasoby zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Kiedy tylko można włączamy materiały pochodzące z odzysku do naszych produktów z metalu, tworzyw sztucznych i włókien. Niektóre z naszych produktów są w 100% wykonane z materiału odzyskanego.

Popierać recykling

Dążymy do tego, aby nasze produkty w 100% nadawały się do recyklingu i kiedy tylko można produkujemy opakowania o wydłużonym cyklu życia.

Pracować wydajnie

Ciągle usprawniamy i standaryzujemy procesy, jednocześnie poszukując technologii, która pomoże nam oszczędzać materiały i energię.

Zmniejszyć nasz ślad węglowy

Zwracamy opakowania na rynek i inwestujemy w technologie zmniejszające emisję gazów cieplarnianych.

Pracuj lokalnie, myśl globalnie

Strategiczne rozmieszczenie zakładów zapewniają przybliżenie produktów i usług do użytkownika końcowego.

Optymalizuj projekt

Mniej to znaczy więcej. Nieustannie wprowadzamy innowacje w celu zmniejszenia ilości surowców wykorzystywanych w naszych produktach, przy jednoczesnym zachowaniu ich wytrzymałości i integralności.

Skontaktuj się z nami

Zobowiązujemy się pomagać naszym klientom w ich wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju dla potrzeb opakowań.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Ten raport odzwierciedla nieustające zaangażowanie naszej firmy w korporacyjną odpowiedzialność społeczną i przejrzystość. Pobierz Raport za 2019 rok.

Pobierz Raport 2019

Search the website

Search the website