Gizlilik

Gizliliğiniz ve kişisel verileriniz bizim için önemlidir. Web sitemizin ziyaretçilerinin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki veri koruma mevzuatının geçerli hükümlerine uygun şekilde korumaya çalışırız. Bu Gizlilik Politikası bizim tarafımızdan çalıştırılan MauserPackaging.com ana etki alanı ve başka etki alanları altında çalıştırdığımız ve kullanıcıların yönlendirildiği MAUSER Packaging Solutions web sitesinin (bundan sonra “Web Sitesi” diye anılacaktır) kullanımını düzenlemekte ve kişisel verilerinizi Web Sitesinde nasıl topladığımızı, işlediğimizi ve kullandığımızı, bu verileri nasıl koruduğumuzu ve bu verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması bakımından haklarınızı açıklamaktadır. Bu Gizlilik Politikasını lütfen dikkatle okuyun.

 

Bu Gizlilik Politikasını her an değiştirme hakkına sahibiz; yapılan tüm değişiklikler Web Sitesinde açıklanacaktır. Bu nedenle bu Gizlilik Politikasını lütfen düzenli şekilde okuyun ve değişiklikler ile ilgili bildirimlere dikkat edin. Web Sitesini kullanmakla bu Gizlilik Politikasının halen geçerli sürümünün hükümlerini otomatik şekilde kabul edersiniz.

 

Bu Gizlilik Politikasının yalnızca Web Sitesinde toplanan veriler için geçerli olduğunu lütfen unutmayın. Üçüncü taraflarca çalıştırılan web sitelerindeki veri gizliliğinden hiçbir yükümlülük kabul etmiyoruz.

 


Web Sitemiz yalnız yetişkin kullanıcılar içindir. Bu nedenle 18 yaşın altındaki kişilerin Web Sitesi vasıtası ile Kişisel Veri sağlamamalarını rica ediyoruz.

 

I. Veri sorumlusunun adı ve adresi

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve AB üyesi devletlerin diğer ulusal veri koruma yasaları ve ayrıca diğer veri koruma hükümleri anlamında sorumlu şudur:

 

MAUSER Corporate GmbH
Schildgesstr. 71-163
50321 Bruehl, Germany
Telefax: +49 - 2232 - 78 - 1000
E-Mail: [email protected]

 

MAUSER Corporate GmbH şunun tarafından temsil edilmektedir: Michael Steubing, Bart Lorrez, Ron Kropp.

 

MAUSER do BRASIL Embalagens Industriais S.A
Av. Lavandisca, 777 – Cj 71 e 72 - Indianópolis
04515-011 – São Paulo, Brazil
Telefax: +55 11 2168-0364
E-Mail: [email protected]

 

MAUSER do Brasil Embalagens Industriais S.A şunun tarafından temsil edilmektedir: Edson Rossi, Evandro Souza, Luiz Cantero, Roberto Gallego

 

Bu Gizlilik Politikasında “biz”, “bize” ve “bizim” terimleri kullanıldığı zaman BWAY Corporation ve bağlı tüm şirketleri (beraberce “MAUSER Packaging Solutions” veya “MPS”) için atıfta bulunulmaktadır.

 

II. Veri koruma görevlisinin adı ve adresi

Sorumlunun veri koruma görevlisi şudur:

 

Mauser Corporate GmbH
Schildgesstraße 71-163
50321 Brühl, Germany

 

E-mail: [email protected]

 

MAUSER do BRASIL Embalagens Industriais S.A
Av. Lavandisca, 777 – Cj 71 e 72 - Indianópolis
04515-011 – São Paulo, Brazil

 

E-mail: [email protected]

 

Bu Gizlilik Politikası hakkında sorularınız var ise veya Gizlilik Politikamızın hükümlerine uymadığımıza inandığınız takdirde veya veri gizliliği haklarınızı savunmak istediğiniz zaman lütfen veri koruma görevlimiz ile iletişim kurunuz.

 

III. Veri işleme hakkında genel bilgi

 

1. Kişisel verileri işlemenin ölçüsü

 

Kişisel veri nedir?

 

Kişisel veri kimliğinizi doğrudan veya dolaylı şeklide ortaya koyan veya sizi belirlemek veya sizin ile iletişim kurmak için kullanılabilecek olan kişisel ve olgusal bilgilerdir (bundan sonra “Kişisel Veri”). Bu gibi Kişisel Veri örnekleri arasında adınız, adresiniz, eposta adresiniz, IP adresiniz, telefon numaranız, doğum tarihiniz bulunmaktadır. İletişim formumuzu doldurduğunuz, sağlanan eposta adresi vasıtası ile bizim ile iletişim kurduğunuz zaman bu gibi Kişisel Verileri toplarız.

 

Kişisel veri kimliğinizi doğrudan veya dolaylı şeklide ortaya koyan veya sizi belirlemek veya sizin ile iletişim kurmak için kullanılabilecek olan kişisel ve olgusal bilgilerdir (bundan sonra “Kişisel Veri”). Bu gibi Kişisel Veri örnekleri arasında adınız, adresiniz, eposta adresiniz, IP adresiniz, telefon numaranız, doğum tarihiniz bulunmaktadır. İletişim formumuzu doldurduğunuz, sağlanan eposta adresi vasıtası ile bizim ile iletişim kurduğunuz zaman bu gibi Kişisel Verileri toplarız.Web Sitesini kullanabilmek için bize Kişisel Veri sağlamak zorunda değilsiniz. Ama Kişisel Veri sağlamadığınız takdirde Web Sitesinin tüm alanlarını ziyaret edemeyebilirsiniz ve çevirim içi hizmetlerin hepsini kullanamayabilirsiniz. Ayrıca, Kişisel Verilere dayanan veya sizin ile şahsen iletişim kurmamızı gerektiren hizmetlerimizi size teklif edemeyebiliriz; özellikle, sizin kişisel ihtiyaçlarınıza uygun duruma getirilmiş bir ana sayfa sağlayamayabiliriz.

 

You are not obligated to provide Personal Data to us in order to use the Web Site. However, if you do not provide Personal Data, you may not be able to visit all of the areas of the Web Site and may not be able to use all of our online services. In addition, we may not be able to offer you services that build on Personal Data or require us to contact you personally; in particular, we may not be able to provide a homepage that is tailored to your individual needs.

 

İsimsiz Veri:

 

Web Sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman Web Sitesinin kullanımı ile ilgili olan istatistik bilgileri toplarız. Bu verileri diğer Kişisel Verilerinizden ayrı şekilde istatistik amaçları için işleriz ve kullanırız. Bu nedenle bu veriler sizi belirlemek veya sizin ile iletişim kurmak için kullanılamaz. Bu veriler arasında örneğin bir birey olarak sizin hakkındaki demografik bilgiler (yaş, meslek, cinsiyet) ve daha başka bilgiler veya Web Sitesinin kullanımı ile ilgili ölçümler bulunur (“İsimsiz Veri”). İsimsiz Verileri Web Sitesini geliştirmenin yanı sıra Web Sitesinin kullanıcıları hakkında genel bir görüş elde etmek için kullanırız.

 

Özel Kişisel Veri Kategorilerinin Toplanmaması:

 

Web Sitesi vasıtası ile bir birey olarak sizin hakkınızdaki sağlık verileri, genetik veya biyometrik veriler, etnik kökeniniz, dini veya politik inançlarınız veya cinsel yaşamınızın ayrıntıları gibi özellikle hassas veri kategorilerini toplamayız.

 

2. Kişisel verileri işlemek için yasal temel

 

Kişisel Verileri işlemek için veri sahibinin iznini elde ettiğimiz durumda Kişisel Verileri işlemek için yasal temeli Md. 7 GDPR/§ 51 BDSG ile birlikte Madde 6(1)(a) GDPR’dir. Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmeyi yerine getirmek için gerekli olan Kişisel Verilerin işlenmesi için yasal temel Madde 6(1)(b) GDPR’dir. Sözleşme öncesi işlemleri gerçekleştirmek için gereken işleme faaliyetleri için de bu geçerlidir. Şirketimizin tabi olduğu bir yükümlülüğü yerine getirmek için Kişisel Verilerin işlenmesi gerektiği zaman yasal temel 6(1)(c) GDPR’dir. Veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin yaşamsal çıkarları Kişisel Verilerin işlenmesini gerektirdiği durumda yasal temel Madde 6(1)(d) GDPR’dir. Şirketimizin veya üçüncü bir tarafın izlediği meşru çıkarların amaçları için işleme gerekli olduğu takdirde, söz konusu çıkarlar veri sahibinin çıkarları veya temel hak ve özgürlükleri tarafından geçerli bırakılmadığı zaman yasal temel Madde 6(1)(f) GDPR’dir.

 

Brezilya veri koruma yasası uyarınca yasal temel hakkında bilgi için lütfen aşağıdaki Bölüm X’e bakın.

 

3. Veri silme ve depolama

 

Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar için gerekli olduğu sürece veya verilerinizi silmemiz için siz bize haklı bir talep gönderinceye kadar depolarız. Ayrıca, veri sorumlusunun tabi olduğu AB yönetmeliklerindeki, yasalarındaki veya başka hükümlerdeki Avrupa veya ulusal mevzuat tarafından belirtildiği zaman da böyle bir depolama yapılabilir (örneğin yasa gereği elde tutma yükümlülükleri yüzünden). Yasal hak talepleri oluşturmak, bunları uygulamaya koymak veya bunları savunmak için verilerin daha uzun süre depolanmasına bir gerek olmadığı sürece, söz konusu yasal yükümlülük tarafından öngörülen depolama dönemi sona erdiği zaman veriler de bloke edilir veya silinir.

 

IV. Web Sitesinin sağlanması ve günlük dosyalarının oluşturulması

 

1. Veri işlemenin açıklaması ve kapsamı

 

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın bize otomatik şekilde gönderdiği bilgileri otomatik olarak toplar ve sunucu günlük dosyaları adı verilen dosyalarda depolar. Bunlar şunlardır:

 

 • IP adresi
 • Tarayıcı
 • İşletim sistemi
 • Gönderen URL
 • Erişen bilgisayarın barındırıcı adı
 • Sunucu isteğinin tarihi ve saati
 • Yer verileri

 

2. Veri işlemenin amacı

 

IP adresinin sistem tarafından geçici şekilde depolanması Web Sitesini kullanıcının bilgisayarına sağlamak için gereklidir. Bu amaç için, kullanıcının IP adresi Web Sitesinin kullanım süresi boyunca depolanmak zorundadır. Web sitesinin işlevselliğini sağlamak için günlük dosyalarında depolama yapılır. Bu veriler aynı zamanda Web Sitesini optimize etmek ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için de kullanılır. Bu bakımdan verilerin pazarlama amaçları için değerlendirilmesi söz konusu olmaz.

 

Madde 6(1)(f) GDPR uyarınca verilerin işlenmesinde bu amaçlar ile ilgili olarak meşru çıkarımız bulunmaktadır.

 

3. Depolama süresi

 

Veriler, bunları toplama amacı için artık gerekli olmadıkları anda silinecektir. Verilerin Web Sitesini sağlamak için toplanmış olması durumunda ilgili oturum sona erdikten sonra bunlar silinecektir.

 

Verilerin günlük dosyalarında depolanması durumunda, Kişisel Verilerinizi elde tutmaya yasal olarak zorunlu olmadığımız sürece (örneğin yasa gereği elde tutma yükümlülükleri yüzünden) en geç yedi gün sonra bunlar silinecektir. İsimsiz Duruma Getirilmiş Veriler daha uzun süre depolanabilir. Bu durumda kullanıcıların IP adresleri silinir veya arayan müşteriye artık bir atıfta bulunulamayacak şekilde değiştirilir.

 

4. İtiraz etme ve kaldırma seçeneği

 

Web Sitesinin sağlanması için veri toplanması ve Web Sitesi ziyareti boyunca verilerin günlük dosyalarında depolanması Web Sitesinin çalışması bakımından temel öneme sahiptir. Bu nedenle kullanıcı bir itiraz etme olanağına sahip değildir. Verilerinizin günlük dosyalarında depolanmasını istemediğiniz zaman lütfen Web Sitemizi kullanmaktan kaçının.

 

V. Çerezlerin kullanılması

 

Çerezlerin kullanılması hakkındaki ayrıntılar </Cookie-Policy> adresinde bulunabilir.

 

VI. İletişim formu ve e-posta iletişimi

 

1. Veri işlemenin açıklaması ve kapsamı

Web Sitemizde elektronik iletişim için kullanılabilecek bir iletişim formu bulunmaktadır. Bir kullanıcı bu seçeneği kullandığı zaman giriş maskesine girilen Kişisel Veriler dahil olmak üzere veriler bize iletilir ve sorunuzu işleme koymak ve sizin ile iletişime geçmek amacı ile kayıt edilir. Bu veriler şunlardır:

 

 • Ad (ilk ad, soyadı)
 • İş/şirket
 • Ülke
 • Posta kodu
 • Şehir
 • Sokak ve sokak no.
 • Eyalet – Yalnız ABD
 • Kapı numarası
 • Telefon numarası
 • Eposta adresi
 • Konu satırında bulunabilecek Kişisel Veriler
 • Mesajda bulunabilecek Kişisel Veriler
 • Bir fiyat teklifi isteğinin içinde bulunabilecek Kişisel Veriler

 

Kişisel Verilerinizin işlenmesi için kayıt süreci sırasında sizin onayınız alınacak ve bu Gizlilik Politikasına referans verilecektir.

 

Alternatif olarak, sağlanan e-posta adresi vasıtası ile iletişim kurulabilir. Bu durumda, kullanıcının e-posta ile iletilen Kişisel Verileri depolanacaktır.

 

Bu kapsam içinde, üçüncü taraflara Kişisel Veri açıklanmaz. Kişisel Verileriniz yalnızca görüşmeyi işlemek için kullanılır.

 

2. Veri işlemenin yasal temeli

 

Kullanıcı onayını verdiği zaman verileri işlemenin yasal temelini Madde 6(1)(a) GDPR oluşturur.

 

Bir e-posta gönderilmesi ile ilişkili şekilde iletilen verileri işlemenin yasal temelini Madde 6(1)(f) GDPR oluşturur. E-posta iletişimi bir sözleşme yapılması amacı ile gerçekleştirildiği zaman Madde 6(1)(b) GDPR verileri işlemek için ilave bir yasal temel oluşturur.

 

3. Veri işlemenin amacı

 

Giriş maskesinden gelen Kişisel Veriler yalnızca iletişimi işleyebilmemiz ve isteğinize yanıt verebilmemiz için işlenir. E-posta vasıtası ile iletişim durumunda verilerin işlenmesinde meşru bir çıkar bulunmak zorundadır. Web Sitesi form verilerini yalnızca, gerek bir genel iletişim gerek bir satış iletişimi, yatırımcı iletişimi, ürün sipariş isteği veya geri dönüşüme gönderme isteği için MPS tarafından sizin ile iletişim kurulması isteğinizi yerine getirmek için toplayacaktır.

 

Gönderme süreci sırasında işlenen diğer Kişisel Veriler iletişim formunun kötüye kullanılmasını önlemeye ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamaya hizmet eder.

 

4. Depolama süresi

 

Kişisel Veriler, bunları toplama amacı için artık gerekli olmadıkları anda silinecektir. Kullanıcı ile görüşme sona erdiği zaman iletişim formunun giriş maskesinden gelen Kişisel Veriler ve e-posta ile gönderilen veriler için durum böyledir. İlgili gerçeklerin belirleyici şekilde açıklığa kavuşturulmuş olduğu koşullardan anlaşılabildiği zaman görüşme sona erer.

 

Gönderme süreci sırasında toplanan diğer tüm Kişisel Veriler en çok yedi günlük bir süre sonunda silinecektir.

 

Ancak Kişisel Verilerinizi elde tutmaya yasal olarak zorunlu olduğumuz zaman (örneğin yasa gereği elde tutma yükümlülükleri yüzünden), elde tutma yükümlülüğünün amacı ile ilgili olmayan şekilde daha fazla işleme olasılığını önlemek için bunları gereken şekilde tanımlayacağız.

 

5. İtiraz etme ve kaldırma seçeneği

 

Kullanıcılar Kişisel Verilerin işlenmesine onaylarını her an geri çekebilir. Kullanıcılar bizim ile e-posta ile iletişim kurduğu zaman Kişisel Verilerinin depolanmasına her an itiraz edebilirler. Böyle bir durumda görüşme devam edemez. Böyle bir durumda, Kişisel Verilerinizi elde tutmaya yasal olarak zorunlu olmadığımız sürece (yukarıya bakınız), iletişim sırasında depolanan tüm Kişisel Veriler silinecektir. Kişisel Verileriniz bakımından haklarınız hakkında daha ayrıntılı bir özet için lütfen aşağıya bakınız.

 

VII. İş başvurusu

 

Başvuru sahibi verilerinin ele alınması hakkında bilgi için lütfen işe alma ilkelerimize bakın.

 

VIII. Üçüncü taraflara aktarma

 

Olanaklı olan en iyi çevirim içi hizmeti sağlamak için üçüncü taraflardan çeşitli hizmetler alıyoruz. Web Sitesi vasıtası ile toplanan Kişisel Verileriniz üçüncü taraflara ancak bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için mutlak şekilde gerekli olan ölçüde aktarılacaktır. Her türlü veri aktarımı, geçerli veri koruma mevzuatı tarafından öngörüldüğü gibi bizim talimat verme hakkımıza ve üçüncü tarafın gizlilik yükümlülüklerine tabidir. Ayrıca, alan üçüncü taraflar Kişisel Verilerinizi bu Gizlilik Politikasının hükümlerine kesin bir uygunluk içinde işlemek ve kullanmak zorunda tutulur. Yasa gereği olarak veya bir mahkeme talimatı ile verilerinizi aktarmak zorunda olmadığımız sürece, sizin açık onayınız olmadan verileriniz başka amaçlar için aktarılmayacaktır.

 

1. Bağlı Şirketler

 

 

Verilerinizi (Kişisel Veriler dahil) bazı durumlarda bağlı şirketlerimize aktarabiliriz. Bu Gizlilik Politikasının amaçları bakımından, bağlı bir şirket, bizim tarafımızdan ya doğrudan veya dolaylı şekilde kontrol edilen veya kendisi belirtilen şirketlerden birisini kontrol eden herhangi bir tüzel kişilik olarak tanımlanmaktadır.

 

2. Yasal Yükümlülükler

 

 

Yasa gereği olarak veya bir mahkeme emri ile verilerinizi (Kişisel Veriler dahil) açıklamak zorunda kaldığımız zaman söz konusu isteğe uyacağız. Daha sonra geçersiz olduğu ortaya çıkan ilgili bir yasal yükümlülüğün geçerliliğine iyi niyetle ikna olduğumuz zaman da verilerinizi açıklayacağımızı lütfen akılda tutunuz. Benzer şekilde, kullanma koşullarımızın ihlallerinin ortaya çıkarılması veya soruşturulması veya kullanıcılarımızın, Web Sitemizin veya kamunun güvenliği sağlamak için gerekli olduğu zaman da verilerinizi aktaracağız. Bu durumda verilerinizin yolsuzluk önleme alanında uzmanlaşmış üçüncü taraflara aktarılması gerekebilir. Ancak Kişisel Verilerinizi pazarlama amaçları ile üçüncü taraflara sizin onayınız olmadan asla aktarmayacağız.

 

3. Bağımsız Yükleniciler

 

 

Şirketimize genel şekilde (denetçiler, danışmanlar, sigortacılar, yöneticiler, vb.) ve özel olarak Web Sitesi ile ilgili (programcılar, analizciler, güvenlik hizmetleri, vb.) bazı hizmetler sağlanması için bağımsız yükleniciler de görevlendiriyoruz. Bazen Web Sitesi vasıtası ile toplanan bilgiler için bu bağımsız yüklenicilere sınırlı bir erişim vermek gereklidir; bunlar sizin Kişisel Verilerinizi de içerebilir. Ancak, geçerli veri koruma mevzuatının ilgili hükümlerine uygun şekilde, bu bağımsız yüklenicilerin erişimini sözleşmeye dayalı görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli olan mutlak minimum düzey ile sınırlandıracağız.

Özellikle, bağımsız yüklenicilerin, bize karşı yükümlü oldukları sözleşmeye dayalı hizmetlerin yerine getirilmesinde kaçınılmaz olmadığı sürece Kişisel Verilerinizi açıklaması veya aktarması yasaktır.

 

4. Kurumsal olaylar

 

Ayrıca, örneğin kıymetlerin veya hisselerin satılması veya grup şirketlerimizden birisinin birleşmesi gibi MPS’yi veya bağlı kuruluşlarımızdan birisini etkileyen bir kurumsal olay ile ilişkili şekilde de, kurumsal olayın hazırlanması veya işleme konması için gerekli olduğu zaman Kişisel Verilerinizi üçüncü taraflara aktarabiliriz.

 

IX. Veri güvenliği

 

Verilerinizin (Kişisel Veriler dahil) olanaklı olduğunca güvende olmasını isteriz. Bu nedenle bilgilerinizin bilgisayarınızdan sunucularımıza güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamaya ve kötüye kullanmayı, kesintileri, veri kaybını ve yetkisiz erişimi, tadilatı veya iletimi önlemeye çalışırız; çabalarımız sektörün fiziksel ve elektronik standartlarına uygundur. Bu nedenle, İnternet vasıtası ile bize sağladığınız ve benzer şekilde bizim de İnternet vasıtası ile sunucularımıza ilettiğimiz Kişisel Verilerin gizliliğini sağlamak için Güvenli Soket Katmanı şifreleme teknolojisi (SSL) kullanıyoruz. Yetkisiz erişimi önlemek için bu sunucular aynı zamanda sürekli şekilde izlenen güvenli yerlerde tutulmaktadır. Ayrıca erişimi, bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçları yerine getirmek için erişime ihtiyacı olan çalışanlar ve üçüncü taraflar ile sınırlandırıyoruz ve verilerinize erişim sahibi olan tüm çalışanlar ve sözleşmeli üçüncü taraflar bu Gizlilik Politikasına ve bir gizlilik yükümlülüğüne tabidir; veri güvenliği konusunda düzenli şekilde eğitim gerçekleştiriyoruz.

 

 

Ancak bu güvenlik önlemlerine rağmen İnternet vasıtası ile veri iletiminin daima belli bir miktar risk içerdiğini lütfen unutmayınız. Üçüncü tarafların güvenlik önlemlerimizi atlatmanın bir yolunu bulması olasılığını dışarıda tutamayız. Muhtemel bir güvenlik ihlali belirtisinin farkına varmanız halinde lütfen hemen bize haber verin.

 

X. Haklarınız

 

Kişisel verileriniz bakımından aşağıdaki haklara sahipsiniz.

 

1. Bilgi edinme hakkı
2. Düzeltme, silme ve engelleme hakkı
3. İşlemeyi sınırlandırma hakkı
4. İşlemeye itiraz etme hakkı
5. Erişim ve veri taşınabilirliği hakkı

 

Veri gizliliğiniz ile ilgili isteklerinize saygı göstermek için her çabayı harcarız. Ama yine de bir isteğe sizi memnun edecek şekilde yanıt vermediğimiz takdirde Kişisel Verilerinizi işlememiz hakkında bir veri koruma denetleme makamına şikayette bulunma hakkınız vardır.

 

Ayrıca onayınızı her an geri çekme hakkına da sahipsiniz. Onayın geri çekilmesi geri çekme işleminden önce onaya dayalı olarak gerçekleştirilmiş herhangi bir işlemenin yasallığını etkilemez.

 

1. Bilgi edinme hakkı

 

Hangi Kişisel Verilerinizi depoladığımızı öğrenmek için bizim ile her an iletişim kurabilirsiniz. Bu, depolanmış Kişisel Verilerinizden başka bu Kişisel Verilerin kaynağı hakkındaki bilgileri de içerir. Ayrıca Kişisel Verilerinizin aktarılmış olduğu alıcılar veya alıcı kategorileri ve verilerin bizim tarafımızdan depolanmasının amacı hakkında da bilgi isteyebilirsiniz. İstek üzerine, verilerinizin bizim tarafımızdan ne kadar süre depolanacağını ve/veya depolama süresini belirlemek için kullandığımız kıstasları da açıklayacağız.

 

Hakkında yukarıda belirtilen bilgileri almak istediğiniz Kişisel Veri türünün spesifik açıklamasını sağlamanız gerekmektedir. Başka bir iletişim şekli uygun olmadığı sürece bu bilgileri size yazılı olarak vereceğiz. İstenmesi durumunda, sizin için Kişisel Verilerinizin bir kopyasını da hazırlayacağız. Bu bilgiler ücretsiz olarak sağlanmaktadır.


Yerel bir yönetmeliğe göre veya verilerin özelliği yüzünden ve özellikle üçüncü bir tarafın yasal çıkarı mevcut olması nedeni ile Kişisel Verilerin gizliliğinin sürdürülmesi gerektiği zaman size bilgi sağlanması hakkına sahip olmazsınız.

 

2. Düzeltme, silme ve engelleme hakkı

 

 

Şunlar için bizim ile her an iletişim kurabilirsiniz:

 

• Kişisel Verilerinizi güncellemek, tamamlamak veya düzeltmek ve
• Geçerli veri koruma mevzuatına uygun şekilde, hakkınızda depoladığımız Kişisel Verileri engellememizi veya silmemizi veya söz konusu verilerin engellenmesi veya silinmesi talimatı vermemizi talep etmek.

 

 

Bunu yapmak için şu eposta adresine lütfen bir istek gönderin: [email protected] veya yukarıda verilen iletişim bilgilerini kullanın. Ancak güncellenen, tamamlanan veya düzeltilen tüm bilgiler yalnızca gelecek için etkili olacaktır.

 

3. İşlemeyi sınırlandırma ve reddetme hakkı

 

Ayrıca, geçerli veri koruma mevzuatına uygun şekilde, bildirimler ve bizden aldığınız diğer bilgiler bakımından seçmiş olduğunuz ayarları değiştirmek veya verilerinizin işlenmesini sınırlandırmak için de bizim ile her an iletişim kurabilirsiniz.

 

Bunu yapmak için şu eposta adresine lütfen bir istek gönderin: [email protected] veya yukarıda verilen iletişim bilgilerini kullanın. Ancak ayarlarınızda yapılan herhangi bir değişiklik veya sınırlandırma yalnızca gelecek için etkili olacaktır.

 

4. İşlemeye itiraz etme hakkı

 

Verilerinizin işlenmesine itiraz etmek için de şu eposta adresine lütfen bir istek gönderin: [email protected] veya yukarıda verilen iletişim bilgilerini kullanın. Ancak herhangi bir itiraz yalnızca gelecek için etkili olacaktır.

 

5. Erişim ve veri taşınabilirliği hakkı

 

Bizim tarafımızdan veya üçüncü bir tarafça bizim adımıza depolanan verilerinize her an erişim talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca, kendi onayınız ile bize sağlamış olduğunuz Kişisel Verileri düzenlenmiş, makine tarafından okunabilir ve geleneksel bir şekil içinde elde etme ve bu verileri üçüncü bir tarafa aktarma hakkına sahipsiniz.


Söz konusu aktarma işlemi başka kişilerin haklarını ve özgürlüklerini veya kamu çıkarını olumsuz şekilde etkileyecek olduğu zaman veri aktarma hakkına sahip olmazsınız.

 

XI. Avrupa Birliği içinde özel hükümler

 

Avrupa Birliği içinde bulunmanız veya Kişisel Verilerinizin Avrupa Birliği içindeki bir MPS kuruluşu tarafından işlenmesi durumunda ayrıca Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) ve GDPR’yi uygulayan üye devletlerin ulusal veri koruma yasalarına da uyacağız (beraberce “Veri Koruma Yasası”).

 

Sunucularımızın hepsi ABD’de bulunmaktadır. Ama verilerinizi (Kişisel Veriler dahil) Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde bulunan sunuculara veya üçüncü taraf hizmet tedarikçilerine de aktarabilir ve verilerinizi orada işleyebiliriz. Bu ülkelerin hepsinin AB’ninki ile benzer bir veri koruma düzeyine sahip olmayabileceğine lütfen dikkat ediniz (örneğin ABD). Böyle bir durumda Veri Koruma Yasasına uygun şekilde çıkarlarınızı korumak için uygun önlemler uygulayacağız ve bu üçüncü taraflar ile sözleşmeye dayalı gerekli anlaşmalara varacağız.

 

 

Privacy Statement for Business Relations of Mauser Benelux B.V

 

XII. Kaliforniya Gizlilik Yasası uyarınca özel hükümler

 

Bir Kaliforniya mukimi olmanız durumunda bazı ilave haklara sahip olabilirsiniz. Kaliforniya Medeni Kanunu Bölüm 1798.83, üçüncü tarafların doğrudan pazarlama amaçları için Kişisel Verilerinizin MPS tarafından üçüncü taraflara açıklanması hakkında bilgi talep etmenize izin verebilir. Kaliforniya İş ve Meslekler Kanunu Bölüm 22581, reşit olmayan kayıtlı kullanıcıların yayınlanmış bazı içeriklerin silinmesini talep etmesine ve bunu elde etmesine izin vermektedir. İlave bilgi almak veya bir talepte bulunmak için lütfen [email protected] ile iletişim kurun.

 

XIII. Brezilya’da özel hükümler

 

Brezilya’da ikamet eden kullanıcılar için şu ilave hükümler geçerli olacaktır:

 

1. Genel hükümler

 

Brezilya’da yerleşik olan kişilerin Kişisel Verilerinin veya Brezilya’da toplanan verilerin işlenmesi kişisel verilerin korunmasını sağlayan ve kısa süre önce yürürlüğe sokulan 14 Ağustos 218 No. 13.709 Yasaya tabidir (“Brezilya Gizlilik Yasası”, LGPD).

 

Yukarıda Bölüm III.2’de özetlenenlere karşılık gelen veri işleme temeli hakkındaki hukuki hükümler Madde 7 LGPD içinde bulunabilir. Bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapmak gerekli duruma geldiği takdirde değişiklikleri Web Sitesinde anlaşılır bir bildirim vasıtası ile duyuracağız. Madde 8 LGPD ile birlikte Madde 7(1)’e uygun şekilde sizin onayınıza dayandığımız zaman, ayrıca, onayınızı geri çekmeyi değerlendirmenize olanak sağlamak üzere, bu Gizlilik Politikasında Kişisel Verilerinizin ele alınması ile ilgili olarak yapılan önemli değişiklikleri size eposta ile de bildireceğiz. Bu Gizlilik Politikasındaki önemsiz değişiklikleri ve özellikle Kişisel Verilerinizin ele alınmasını ilgilendirmeyen değişiklikleri size kişisel şekilde bildirmeyeceğiz. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler duyurulduktan sonra Web Sitesini kullanmakla, uygulamaya konmuş olan değişiklikleri kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

 

2. İlave haklar

 

Yukarıdaki Bölüm VIII’de belirtilen haklarınıza ilave olarak işlemenin mevcut olduğunun teyit edilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. İsteğinizin tarihinden itibaren on beş günlük bir süre içinde ticari ve endüstriyel gizliliğe tabi olarak, verilerin kaynağını, bir kayıt bulunmadığını, kullanılan kıstasları ve işlemenin amacını belirten şekilde sizin tercihinize göre ya basitleştirilmiş bir yazılı çıktı halinde veya güvenli ve münferit bir elektronik şekil içinde veya anlaşılır ve eksiksiz bir beyan vasıtası ile size verilerinize erişim sağlanacaktır. Teyit veya verilerinize erişim talep etmek için lütfen şu eposta adresine bir istek gönderin: [email protected] veya yukarıda verilen iletişim bilgilerini kullanın ve talep edilen bilgileri hangi şekil içinde almak istediğinizi belirtin.

 

Ayrıca, Kişisel Verilerinizi yasa gereği elde tutmak zorunda olmadığımız sürece, gereksiz veya fazlalık verilerin veya LGPD’nin hükümlerine uygun olmayan şekilde işlenmiş verilerin isimsiz duruma getirilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır (bkz. Madde 16 LGPD). Bunu yapmak için şu eposta adresine lütfen bir istek gönderin: [email protected] yukarıda verilen iletişim bilgilerini kullanın.

 

Kişisel Verilen tam otomatik şekilde işlenmesi durumunda, otomatik kararın çıkarlarınızı etkilemesi halinde gerçek bir kişi tarafından inceleme yapılmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır. Bu durumda, ticari ve endüstriyel gizliliğe tabi olarak, otomatik karar için kullanılan anlaşılır ve uygun kıstasları ve prosedürleri sağlayacağız.

 

3. Veri güvenliği

 

Kişisel Verilerinizi yetkisiz erişimlerden ve kaza sonucu veya yasaya aykırı şekilde imha edilmekten, kaybolmaktan, değiştirilmekten, iletilmekten veya başkalarına dağıtılmaktan korumak için ve ayrıca kişisel verilerin işlenmesi yüzünden zararlar meydana gelmesini önlemek amacı ile teknik ve idari önlemler kullanıyoruz. Çabalarımıza rağmen hiçbir güvenlik önleminin mükemmel veya nüfuz edilemez olmadığını lütfen dikkate alın. Yine de bir güvenlik vakası meydana gelmesi durumunda geçerli yasaya uygun şekilde size bilgi vereceğiz.